Ученице и ученици осмог разреда полагале/и су у мајском испитном року Cambridge Preliminary English Test у Британском савету и остварили изузетне резултате (Pass with Distinction), све/ и су ималe/и између 92 и 100 бодова (просек резултата групе 96%). Тиме су показале/и да владају нивоом Б2 по Европском оквиру за језике. Ово је велика потврда да су наше/и ученице/и способне/и да комуницирају на енглеском језику и да имају добру основу да се даље усавршавају у институцијама широм света где је наставни језик енглески.