Мирјана Рашић, учитељица четвртог разреда, презентовала је рад "Немањићи"
У недељу 15.6.2014. на XXVIII Сабору учитеља Србије, учитељица Мирјана Рашић је презентовала рад "Немањићи". Овај рад је награђен као пример добре праксе на Конкурсу савеза учитеља Србије у категорији Савремени начини планирања образовно-васпитног процеса. Сабор је за циљ имао унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава. Истовремено је одржана и девета смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу. Рад учитељице Мирјане Рашић  је публикован у електронском Зборнику акредитованог програма сталног стручног усавршавања.