Једнодевни излет
Седмаци су на једноденевном излету посетили Засавицу и дворац Дунђерски.