Семинар „Мотивисање запослених у образовању“

У суботу и недељу, 5. и 6. априла ове године, у нашој школи одржан је семинар „Мотивисање запослених у образовању“, први који реализујемо као установа акредитована од стране Завода за унапређење образовања и васпитања за реализацију једног програма намењеног стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарданика.

Ауторка је Снежана Опанковић, наш психолог и помоћник директора.