Sportsko popodne na Adi
Sportsko popodne
U petak 21. februara 2014. godine od 14.15 do 16.45 učenic/e OŠ „Kreativno pero” zajedno sa svojim razrednim starešinama i pojedinim nastavnicima/ama bili/e su u šetnji na Adi. Sportsko popodne organizovano je radi druženja, zabave i rekreacije u prirodi, na čistom vazduhu i prijalo je svima koji su u njemu učestvovali/e. 
(Ovu vest napisali/e su učenici/e V razreda na času srpskog jezika.)