Petnica 2013.
Učenici 8. razreda su 31.10. i 1.11.2013. tokom dvodnevne ekskurzije boravili u Petnici. U okviru ove Istraživačke stanice imali su priliku da posete Petničko jezero, upoznaju se sa njegovim ekosistemom i prikupe uzorke koje su kasnije posmatrali kroz mikroskope. Takođe su se upoznali sa fotosintetičkim pigmentima, proučavajući biljke koje su prikupili. Gledali su naučni film "From Pole to Pole", razgovarali o ekosistemu i posmatrali zvezde. Kroz laboratorijske vežbe su se upoznali sa svetom hemije, a poseban naglasak je bio i na bezbednosti u radu u laboratoriji. U okolini Petnice su posetili Valjevo, gde su se upoznali sa istorijom ovog grada u Narodnom muzeju i Muselimovom konaku. U povrtaku za Beograd su svratili do brane Rovni, kao i do Brankovine, gde su saznali mnoge zanimljivosti iz života Desanke Maksimović i porodice Nenadović. Razgovori sa direktorom IS Petnica Vigorom Majićem, predavačima i lokalnim vodičima su dodatno obogatili ovu ekskurziju koja će učenicima dugo ostati u sećanju. Oni su za svoje ponašanje, rad i angažovanost pohvaljeni od strane zaposlenih u IS Petnica, kao i od strane Direktorke OŠ "Kreativno pero", Gordane Kedžić i razrednog starešine Uroša Antonića.