Истраживачи
Ученици од нултог до четвртог разреда Основне школе „Креативно перо” који похађају секцију „Истраживачи” у четвртак, 3. 10. 2013. имали су прилику да прикупљају опало лишће различитог листопадног дрвећа. Посматрајући облик листова и распоред проводних снопића одређивали су којој биљци лист припада. Након мини предавања о факторима који утичу на промену боје лишћа, подељени у четири групе: трешња, крушка, јабука и кајсија, ученици су уочавали различите боје листова са истог дрвета и успостављали редослед промене боје листа. Доносили су суд о томе који пигмент доминира у ком листу, а њихов је закључак да је лишће кајсије најотпорније на хладне и кишне дане.