Излет у Сремску Митровицу
У оквиру обележавања Дечје недеље, ВОС „Креативно перо” организовао је једнодневни излет за ученике од нултог до четвртог разреда.
2. 10. 2013. године ученици су посетили Музеј Срема у Сремској Митровици, обишли етнографску, археолошку и сликарску поставку у Музеју хлеба у Пећинцима и упознали биљне и животињске врсте које настањују Обедску бару.
Циљ излета је био упознавање и проширивање знања ученика о српској историји, народној традицији и значају заштите животне средине.