Osnovna škola Kreativno pero - matematičko takmičenje - Misliša
Na takmičenju Misliša, dva učenika trećeg razreda osnovne škole Kreativno pero pohvaljena su za rezultate koje su postigli.