Захвалница Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за учешће ОШ Креативно перо у PIRLS истраживању

Основна школа Креативно перо је у марту 2021. учестовала у међународном PIRLS истраживању (The progress in International Reading Literacy Study), које анализира и пореди читалачку писменост ученика четвртог разреда у различитим земљама. Поред тога, у овом истраживању прати се и подстицање читалачких навика у школи и код куће.

PIRLS је у Србији организован први пут ове године, а нашу школу је тада посетио и директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Бранислав Ранђеловић, који се упознао са начином рада и организацијом у нашој школи. Поносни смо на сарадњу са Заводом и спремни да и даље учествујемо у различитим истраживањима.