Након што је Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило школе о преласку образовног система на учење на даљину, Васпитно-образовни систем Креативно перо (Предшколска установа, Основна школа и Гимназија) искористио је своје вишегодишње искуство у реализацији наставе уз коришћење различитих платформи и дигиталних алата.


Учење на даљину у ВОС Креативно перо

Ученици, родитељи и сви запослени у Креативном перу добили су детаљна упутства о начину реализације учења на даљину на Edmodo платформи, односно коришћење дигиталног алата Class Dojo за комуникацију са родитељима деце у предшколској установи.

Пошли смо од онога што смо годинама градили, од међусобног поверења и партнерског односа са нашим родитељима. Одговарамо на питања, предлоге и дилеме родитеља, деце, ученика и ученица и прилагођавамо наш рад кад год је то потребно.

Стручни тим у Кеативном перу пажљиво организује рад система и прати реализацију активности на Edmodo платформи и употребу других дигиталних алата и даје додатну подршку, упутства и сугестије свим запосленима.

Дигитални алати које користимо омогућавају креирање подстицајне и креативне наставе и помажу у формативном праћењу рада и напредовања деце, ученика и ученица. Такође, омогућили смо родитељима да прате наше дигиталне учионице и све активности. Деца, ученици и ученице веома активно раде, слушају видео-лекције, праве презентације, одговарају на питања. Поред тога, могу директно да комуницирају са својим васпитачицама, наставницaма и наставницима и Стручним тимом, постављају питања и траже додатне информације. Они и њихови родитељи су задовољни нашим приступом, што потврђују и речи Јелене Томашевић, представнице Ученичког парламента: "Захвални/е смо професоркама и професорима, као и управи наше школе што толико улажу у наше образовање и не допуштају да испустимо ни делић градива чак и у оваквим околностима".

Изузетно смо захвални свима у Креативном перу на досадашњем залагању и посвећености сваком детету. Од наше деце и родитеља добијамо поруке подршке и захвалности за оно што им пружамо, веома смо задовољни што препознају наш напор и подржавају нас у свему.