Učenici petog razreda Osnovne škole „Kreativno pero“ posetili su 19.09.2019.godine, Javni akvarijum i tropikarijum zajedno sa razrednim starešinom Igorem Kuzmanovićem i nastavnicom biologije Dunjom Nastasić.

Na interaktivan i zanimljiv način slušali su o različitim vrstama vodenih ekosistema. Avantura je krenula iz centra biodiverziteta Amazona, preko Jadranskog mora do Save i Dunava. Pored brojnih akvatičnih vrsta biljaka i životinja, učenici su se upoznali i sa tarantulama, gekonima i zmijama, ali i sa bonsai drvećem. Kako izgledaju ribe velikih dubina, da li postoje otrovne ribe i na koji način se kamufliraju, odgovore na ova i još mnoga pitanja, učenici su saznali gledajući čudesan film o podvodnom svetu. Kroz simbiozu druženja i znanja, učenicima je približena raznovrsnost živog sveta.

Učenje van učionice kao jedan od principa Finskog modela, jeste jedinstven način realizacije principa očiglednosti u nastavi biologije.