U petak 18.10.2019.godine, učenici petog razreda privatne osnovne škole, kao i trećeg i četvrtog razreda privatne internacionalne gimnazije „Kreativno pero", bili su u prilici da posete izložbu pod nazivom Kneginja Jelisaveta Karađorđević - dugo putovanje kući u Istorijskom muzeju Srbije.

Ova poseta je predstavljala jedinstvenu priliku za upoznavanje učenika VOS Kreativno pero sa istorijom privatnog života na srpskom dvoru za period prve polovine 20. veka., kao i sa porodičnom istorijom dinastije Karađorđević.

Za naše učenike je bilo organizovano stručno vođenje kroz eksponate izložbe, koji su bili poređani po hronološkom principu. Nesvakidašnjost ove posete se ogledala u činjenici da su naši učenici imali privilegiju i da čuju svedočanstvo same kneginje Jelisavete Karađorđević o životu na srpskom dvoru, ali i izgnanstvu porodice Karađaorđević iz zemlje tokom druge polovine 20. veka i teškoj sudbini koju je doživeo njen otac , knez Pavle Karađorđević, zajedno sa celom njihovom porodicom.