Информације за родитеље – COVID-19

ВОС „Креативно перо“ прати развој ситуације у вези са ширењем вируса COVID-19 путем званичних објава Светске здравствене организације и Министарства здравља Ребублике Србије, као и да предузима све мере препоручене од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.

Није забележен ни један случај нити постоји сумња на инфекцију актуелним вирусом међу ученицима, родитељима и запосленима ВОС “Креативно перо”. Наставићемо да пратимо развој ситуације и обавештавати вас благовремено о свему.

Прослеђујемо вам допис који је јуче, 10. 3. 2020. године упућен свим школама / предшколским установама у Републици Србији, у циљу превенције ширења евентуалне инфекције.

Министарство је  подсетило школе да се придржавају мера у складу са здравственим препорукама, а на терену су просветна и  санитарна инспекција које надзиру школе у вези са применом мера хигијене.

У допису се наводи да је потребно да школе предузму следеће:

 • Редовно одржавање школског простора: проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице;
 • Прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа;
 • Редовно снабдевање сапуном тоалета, учионица и трпезарија;
 • Подстицање ученика на прање руку;
 • Препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;
 • Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду;
 • Употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;
 • Планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;
 • Препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења;
 • Планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;
 • Поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе;
 • У оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања;

У објектима за колективни боравак деце у Предшколским установама на територији града Београда потребно је предузети следеће превентивне мере:

 • Код сваке промене здравственог стања дете изоловати из групе и о томе обавестити родитеље, упутити га лекару у најкраћем временском року;
 • Проверити здравствено стање остале деце, сваку сумњу изоловати;
 • Групе, у којима је боравило једно или више деце или особље са тегобама (повишена температуре, кијавица…) не мешати са осталим васпитним групама;
 • Запослене код којих су се испољили симптоми болести, одмах удаљити са радног места;
 • Обавити прање и дезинфиковање прибора, опреме и намештаја у просторијама у којима је боравило једно или више деце или особља са тегобама (дечје собе, гардеробе, санитарни чворови, трпезарије, сале и сл.);
 • Обављати свакодневно прање и дезинфекцију дечјих играчака, боксова за њихово одлагање;
 • Мекане играчке ставити ван употребе;
 • Обавити влажно чишћење подова, тепиха;
 • Детаљно прање и дезинфекција собе за изолацију након што је у њој боравило дете са симптомима болести;
 • Појачати хигијенске мере у целом објекту уз чешће мере текуће дезинфекције;
 • Чешће прање руку особља и деце уз појачан надзор васпитног особља;
 • Обавезно прање руку приликом пријеме деце;
 • Редовно (на сат-два) проветравати све просторије, посебно просторије за боравак деце;
 • Пратити број присутне и одсутне деце. Контролисати разлоге одсуства деце, контактирати родитеље а по потреби и педијатра надлежног Дома здравља;
 • Пријем деце у колектив, након одсуства, вршити само уз потврду педијатра;
 • Избегавати активности у којима борави већи броја деце на једном месту (препорука је не спајати васпитне групе);
 • Поставити препоруке о превентивним активностима;
 • Редовно пратити обавештења надлежних институција и понашати се у складу са препорукама.

Сви запослени ВОС “Креативно перо” су обавештени о препорученим мерама и добили су упутства за спровођење истих. Све прописане хигијенске мере се спроводе.

Пријем деце у колектив, након одсуства, вршиће се само уз потврду педијатра надлежног Дома здравља, молимо родитеље да се наведеног придржавају.

Родитељи су у обавези да у случају сумње или појавеу вируса код било ког члана породице или особе из блиског окружења у најкраћем року о томе обавесте Школу/Предшколску установу слањем обавештења на info@kreativnopero.com.

Отказани су сви изласци ученика као и планиране манифестације (часови физичког васпитања, Дан интернационалне кухиње). Уместо часова физичког васпитања реализоваће се часови здравственог васпитања на тему одржавања личне хигијене и непосредног окружења.

Молимо све родитеље да не улазе у објекте Школе/ Предшколске установе, а уколико је то неопходно, у складу са горе наведеним мерама, потребно је да спроведу хигијенске мере (дезинфекција обуће, прање руку).

Такође вас обавештавамо да ће се у случају привременог затварања школа, настава за ученике Оновне школе и Гимназије “Креативно перо” одвијати онлaјн путем.

Више информација о актуелној ситуацији можете пронаћи на сајту Министарства здравља РС (zdravlje.gov.rs, covid19.rs ) и Института за јавно здравље Србије (batut.org.rs). 

На следећем линку налазе се корисне информације када је у питању разговор са децом на тему актуелног вируса: Talking to kids.

За сва додатна питања стојимо вам на располагању.

Тим ВОС „Креативно перо“