Васпитно-образовни систем Креативно перо је и ове, као и претходних година, током друге недеље децембра учествовао на међународном информатичком догађају Hour of Code.

Ове године тема догађаја је била Computer science everywhereСуштина теме је била у томе да информатика служи свему а не искључиво самој себи. Због тога су наставници Креативног пера ове године подстакли децу да информатику, као и само кодирање, повезују са стварним животом и другим школским предметима. 

Hour of code је одржан у свим разредима основне школе и гимазије као и у предшколској установи.