FIRST Global​ Challenge​ ​2019

Na predlog Međunarodnog FIRST komiteta (FIRST Global), učenice Gimnazije „Kreativno pero”, zajedno sa jednom učenicom ETŠ „Mija Stanimirović” iz Niša, i dve iz srpske Gimnazije „Nikola Tesla” iz Budimpešte, kao i svojim mentorom nastavnikom informatike Vukom Vujovićem, predstavljaće našu zemlju na Međunarodnoj olimpijadi u robotici. Olimpijada će se ove godine održati od 24. do 27. oktobra, u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Robot je u delovima dopremljen iz SAD-a i trenutno se nalazi u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji će nam pružati logističku i stručnu podršku u ovom procesu. 

Osnovni cilj ovog projekta je jačanje svesti o važnosti STEM karijere, kao perspektive za razvoj mladih ljudi i pružanje podrške interkulturalnoj saradnji i razmeni. STEM je kurikulum utemeljen na ideji obrazovanja u četiri specifične discipline - nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika, koje su intergrisane koz interdisciplinarni pristup.

Svaki tim čini najviše pet učenika/ca i dva mentora, a našu zemlju će predstaviti Jelena Tomašević, Mina Matić, Jelena Zdravković, Tara Malović i Jovana Đošić. Timovi će se takmičiti podeljeni u dva saveza od po tri reprezentacije, koji će rešavati različite zadatke usmerene na jedan od velikih problema današnjice. Ove godine timovi će učiti o stvarnim izazovima povezanim sa čišćenjem svetskih okeana. Okeani su sve zagađeniji, što negativno utiče na njihov živi svet i okolno stanovništvo.

Za rešavanje ovog globalnog problema sa zagađenjem okeana traži se mnogo više od najboLjih inženjerskih umova. Potrebne su  potpuno nove tehnologije i budući lideri koji će ponuditi rešenje. Osim takmičenja u robotici, učenici i učenice uče da se neki izazovi mogu prevazići samo kada Ljudi shvate da smo svi u istom timu i da zajedničkim radom, kroz primenu tehnologije i saradnju, mogu postati nosioci pozitivnih promena u svetu.