Пројекат, који је започет у септембру месецу 2020. године, Travelling in a yellow submarine, представља виртуелно путовање по земљама партнера у којем ће главна нит бити музика групе Битлси. Главни мото овог пројекта је да се пробуди радозналост и отворе прозори ка Европи и богатству њеног културног наслеђа. У овом пројекту учествује 7 земаља: Шпанија, Португалија, Румунија, Грчка, Турска, Хрватска и Србија. Пројекат ће се реализовати до јуна месеца 2021. године.