U decembarskom izdanju časopisa "Šume", koga objavljuje JP "Srbijašume", izdvojena je i vest o sprovedenoj edukativnoj ekološkoj radionici pod nazivom "Šuma u školi", koju su stručnjaci iz JP "Srbija Šume" održali u Osnovnoj školi "Kreativno pero" dana 12.11.2019.godine.

Naši učenici su imali priliku da se na zabavan način još više upoznaju sa prirodom i da steknu svest o značaju i zaštiti životne sredine koju su zaposleni iz ovog preduzeća omogućili kako kroz predavanje tako i kroz sadnju tuja koja ukrašavaju školsko dvorište.

Nastavljamo uspešnu i kreativnu saradnju sa JP "Srbijašume" i u narednom periodu.