Будућност почиње овде!

Васпитно-образовни систем „Креативно перо“ је креативно, успешно и подстицајно место за истраживање, учење и развој без граница.

• Интеграција програма Министарства просвете и Кембриџ програма.
• Билингвална настава на енглеском и српском језику.
• Страни језици на свим узрастима.
• Дигитално окружење и роботика.
• Тематска, мултидисциплинарна и пројектна настава.
• Индивидуални приступ и праћење напретка.
• Васпитни рад по угледу на фински модел.
• Каријерно саветовање.
• Упис на престижне факултете у земљи и иностранству.

Све то вас чека на једном месту, у „Креативном перу“. Будућност почиње овде!