На часовима енглеског језика, 31. октобра обележен је празник Halloween.