Pano učenice Tare O’Sulivan–tema „Halloween"

Učenici i učenice privatne internacionalne Gimnazije „Kreativno pero“ svake godine tradicionalno proslavljaju „Halloween“. Osim što se obuku u kostime, neki učenici izrađuju i kreativne projekte.

Pred vama je umetnički pano učenice Tare O'Sulivan, na temu „Halloween“, koji je autorka samoinicijativno izradila za ovu priliku.