Сегменти доживљаја, уловљени детаљи, записани тренуци... Први и други дан рекреативне наставе у Орашцу.