7 Važnih pitanja prilikom odabira škole za vaše dete

U ovo doba godine, roditelji često traže nove škole za svoju decu. Neka deca prelaze iz osnovne u srednju školu. Druga traže školu koja će im više odgovarati. Bez obzira na razlog, veoma je važno da roditelji postave ključna pitanja koja će im pomoći da utvrde koja privatna škola najviše odgovara njihovom detetu.

Započnite potragu razmišljajući o tome šta očekujete na kraju. Neka pitanja koja se odnose na učenike i učenice osnovnih i srednjih škola svi roditelji treba da postave, počevši od njihovog krajnjeg cilja - upisa na fakultet - i analize važnih aspekata rada škole, koji treba da osiguraju njihovoj deci sticanje diplome i upis na fakultet.

Kakva je kultura škole?

Kultura škole može se razumeti uz pomoć tri osnovna kriterijuma. Prvi kriterijum se zasniva na analizi školskih vrednosti i ciljeva. Analiza vam ukazuje na to kako škola pristupa učenju i koje ciljeve predviđa za svoje učenike i učenice. Koliko taj pristup odgovara vašem sistemu vrednosti? Drugi kriterijum je diploma koju će vaše dete dobiti. Da li se ona odnosi na državni program obrazovanja ili ima vrednost u inostranstvu? Da li će vaše dete pohađati fakultet u vašoj zemlji ili će živeti i studirati u inostranstvu? Dok se stranci u nekoj zemlji opredeljuju za internacionalne škole, naši učenici i učenice mogu da se odluče za diplomu koja kombinuje državno obrazovanje sa međunarodnim iskustvima, dobijajući tako najbolje iz oba sveta - kulturu, istoriju, vrednosti svoje zemlje, ali i iskustva najboljih obrazovnih ustanova u inostranstvu, koji će im pomoći prilikom studiranja i rada u inostranstvu. Oni će biti konkurentni na međunarodnom, ali i na lokalnom nivou, u svojoj domovini. Treći kriterijum je školska klima. Da li je ona topla, puna entuzijazma i podsticajna, ili je tradicionalna i konzervativna? Poseta školi će vam pomoći da to utvrdite.

Koliki procenat učenika i učenica upisuje željeni fakultet u svojoj zemlji ili inostranstvu?

Kada veliki postotak učenika i učenica upiše željeni fakultet, to ukazuje na kapacitete škole da ih pripremi za sledeću fazu obrazovanja. Pored toga, važno je da znate da li učenici i učenice u školi imaju karijerno testiranje i savetovanje, kao i savetovanje o odabiru fakulteta, jer će to pomoći vašem detetu da izabere odgovarajući fakultet i karijeru.

Koliki procenat učenika i učenica ostvaruje rezultate iznad državnih ili međunarodnih standard u obrazovanju?

Kvalitet akademskih standarda u jedoj školi se može uporediti sa prosečnim rezultatima na standardizovanim testovima neke druge, lokalne škole. Stoga je dobro postaviti pitanja: Koja je bila prosečna ocena učenika i učenica prethodne godine na testiranju? Koliko njih je dostiglo najviši nivo u okviru državnog ili nekog internacionalnog programa? Visoka postignuća učenika i učenica ukazuju na stručnost i sposobnost njihovih nastavnika i nastavnica da im pruže odgovarajuću podršku i ostvare vrhunske rezultate.

Koje kvalitetne metode i tehnike učenja nudi škola?

Način na koji dete uči u školi uticaće na to kako će ono jednog dana razmišljati i rešavati probleme u životu. Neke škole koriste tradicionalne metode učenja koje su usredsređene na predmet, koje zahtevaju učenje ili pamćenje informacija kako bi se postigli visoki rezultati na testovima, sa malo kritičkog mišljenja i kreativnosti u učenju. U tom slučaju učenici i učenice se obično oslanjaju na dodatno podučavanje kako bi postigli dobre rezultate na testu, kao i na usvajanje gradiva bez dubljeg razumevanja. Ove obrazovne metode su zastarele i stvaraju nesamostalne učenike i učenice umesto nezavisnih mislilaca.

Pristupi učenju usmereni na dete, sa druge strane, stavljaju učenike i učenice u središte procesa učenja, inspirišu ih i pružaju im mogućnosti za istraživanje, eksperimentisanje, korišćenje tehnologije i razvoj inovativnih projekata i aktivnosti koje razvijaju veštine potrebne u 21. veku. Đaci uče da kritički razmišljaju i primenjuju znanje prilikom rešavanja problema i donošenja odluka. Takav pristup stvara nezavisne mislioce koji shvataju kako se primenjuje znanje i kako da se oslone sami na sebe, a ne na odrasle prilikom rešavanja problema i prevazilaženja izazova u učionici i životu, čime se razvija njihova samouverenost.

Koje mogućnosti pruža škola za razvoj ličnosti deteta?

Odgovor na ovo pitanje zaista može izdvojiti jednu školu u odnosu na druge. Dvanaest godina školovanja imaće ogroman uticaj na to kakva će osoba neko postati. Sveobuhvatan pristup detetu dopunjuje akademsko učenje i omogućava mu socijalni, emocionalni, fizički, umetnički i etički razvoj. U današnjem svetu globalizacije, u kojem vlada velika konkurencija, veoma je važno školovati mlade koji su svesni svog kulturnog identiteta, dok su u isto vreme i građani sveta koji razumeju moderno društvo. Mladi, služeći svojoj zajednici i podržavajući manje privilegovane od sebe, razvijaju saosećanje prema drugima, kao i građansku odgovornost. I na kraju, najveća prednost škole je mogućnost da iskoristi jedinstveni potencijal svakog deteta, bilo da se radi o dodatnom učenju, individualizaciji nastave ili pružanju posebnih mogućnosti nadarenoj deci. Koje aktivnosti, projekti, izleti, događaji ili programi mogu probuditi strast vašeg deteta? Da li je to STEM, program za robotiku, preduzetništvo, zaštita životne sredine, društveni rad? Saznajte koje aktivnosti pruža škola kako biste podržali holistički razvoj vašeg deteta.

Kako škola upravlja problemima u ponašanju? Da li disciplinuje ili kažnjava?

Odrastanje je put prepun uspona i padova, dostignuća i grešaka, uspeha i neuspeha, radosti i razočarenja. Škole koje se bave problematičnim ponašanjem, primenjujući disciplinu i donoseći pravedne odluke, a greške posmatraju kao mogućnost za učenje i razvoj, imaće pozitivniji uticaj na vaše dete. Kazne pogoršavaju stanje i omalovažavaju decu. Disciplina, međutim, pomaže u postavljanju granica i pruža životne lekcije o prirodnim posledicama ponašanja, dajući deci mogućnost da se popravljaju, iskupljuju i razvijaju, uz poštovanje njihove ličnosti. Uspostavljanje saradnje između učenika i učenica, roditelja i škole podstiče pozitivne odnose i podržava razvoje deteta.

Kakav je kvalitet nastavnog osoblja?

Osim roditelja i staratelja, nastavnici i nastavnice najviše vremena provode sa decom. Prilikom izbor nastavnog osoblja, veoma je važno utvrditi njihove kvalifikacije i iskustvo u podučavanju, kao i sposobnost da stvore toplo i brižno okruženje puno razumevanja. Često njihova interesovanja i hobiji povećavaju nastavničku kreativnost i inspirišu ih u učionici. Škola koja podstiče profesionalni razvoj nastavnika i nastavnica omogućava im da koriste najbolje resurse, upoznaju nove trendove i nastavne metode, kao što su, upotreba tehnologije, učenje zasnovano na projektima, interdisciplinarni pristup i sl.

Izbor pravog obrazovnog sistema je najvažnija odluka koju ćete doneti za vaše dete. Vaše dete je jedinstveno i škola koju odaberete će uticati na njegov lični identitet i karakter, na kritičko razmišljanje i sposobnost odlučivanja, pogled na svet i sposonost razumevanja tog sveta, izbor fakulteta, pripremu i upis na fakultet. Dok posećujete škole i prikupljate informacije od drugih roditelja, dece i vaspitača, odnosno nastavnika i nastavnica, razmišljajte o tome da školu treba birati na osnovu onoga što je važno vama i vašem detetu.


Ellen Froustis, M.Ed., M.A. 
EIMAI - Executive Director
Regional Director PeaceJam Greece