Zašto mi?

Deca iz našeg vrtića svakoga dana, osim bilingvalnog pristupa radu, časova engleskog jezika i sekcija na engleskom jeziku, pohađaju različite aktivnosti: ples, muzičku sekciju, vežbe korektivne gimnastike, sportske aktivnosti u sportskom centru, tenis i plivanje tokom letnjih meseci, glumu, kuvanje...

Uređeno dvorište bogato zelenilom veoma je pogodno za sve aktivnosti, sađenje biljaka i igre na sportskom terenu. Ritam dana osmišljen je tako da dete učestvuje u različitim, edukativnim i sportskim aktivnostima, pa roditelji, nakon preuzimanja deteta, mogu da se prepuste igri i porodičnom druženju.

Vremenski raspored dnevnih aktivnosti koncipiran je u skladu sa uzrasnim karakteristikama i individualnim potrebama dece. Vreme dolaska dece u vrtić je fleksibilno, uz preporuku da se dođe do 9:00 časova kako bi se deca uključila u usmerene aktivnosti koje počinju odmah posle doručka, a koje su od velikog značaja za kontinuirani i svestrani razvoj dece. U ponudi su celodnevni i poludnevni boravak (poludnevni traje od 8:30 do 13:30) za koji se roditelji odlučuju prilikom upisa u vrtić.

Primer ritma dana za grupu Pčelice (deca uzrasta od 4 do 5 godina).

Vreme

Aktivnosti

8.00-8.30

Jutarnje okupljanje

8.30-9.00

Doručak

9.00-9.15

Vreme u krugu

9.15-10.00

Usmerena aktivnost

10.00-10.30

Društvene igre/slobodne aktivnosti

10.30-11.00

Užina i odmor

11.00-11.45

Dodatni programi  (Priprema za predškolski program, Poseta Nultom razredu)

11.45-12.15

Ručak

12.15-12.30

Odmor

12.30-13.15

Engleski jezik

13.15-13.25

Odmor

13.25-14.10

Dodatni programi (Mali paleontolozi, Mali astronauti, Mali programeri, Mali naučnici, Mali doktori)

14.10-14.30

Slobodne aktivnosti /Dvorište

 

*Ritam dana svake grupe je malo drugačiji u zavisnosti od specifičnih potreba dece određenog uzrasta.