U Nultom razredu privatne škole Kreativno Pero realizovana je tematska nastava na temu "Pingvini". Evo kako smo se mi družili sa pingvinima!