Kako su povezane Alisa, glavna junakinja romana, i matematika?

Da biste to saznali, trebalo je da prisustvujete času matematike koji je održala nastavnica Aleksandra Labović u četvrtom razredu naše osnovne škole Kreativno Pero. Nakon obrade romana, učenici i učenice nastavili su da se bave ovom knjigom rešavajući niz odlično osmišljenih zadataka iz matematike, koristeći znanja koja su stekli na prethodnim časovima iz srpskog i engleskog jezika. Primena tematskog i interdisciplinarnog pristupa u nastavi pomaže đacima da steknu trajnija znanja, uče kroz zabavne aktivnosti. Času je prisustvovalo nekoliko nastavnika i nastavnica naše škole. Ovaj čas realizovan je kao deo aktivnosti u našem projektu Evropska iskustva za kvalitetnu školu, koji je odobrila Fondacija Tempus.