На међународној научној конференцији која је одржана 12.12. 2018. године на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду под називом Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, у циљу презентовања најновијих теоријских сазнања, научних истраживања и искустава из праксе физичког васпитања, спорта и рекреације, учитељ наше основне школе Бојан Милорадовић презентовао је резултате истраживања под називом Ефекти примене интегративног програма у настави физичког васпитања.

Својим научним радом, наш учитељ Бојан Милорадовић значајно је допринео унапређивању квалитета наставног програма и развоју моторичких способности код деце предшколског узраста. 

На конференцији су присуствовали и научници из Шпаније, Чилеа, Словеније, Хрватске, Бугарске, Македоније и Републике Србије.