Данас је у приватној основној школи Креативно Перо реализована тематска настава. Током реализације наставе, ученици су учили о историји уметности, вежбали прављење уметничких дела од глине, уметничким обликом који спаја различите дисциплине, симулирали израду мозаика и израђивали ликовне радове опонашајући технике коришћене у античкој Грчкој, представљајући мотиве позоришне представе у античкој Грчкој.