Tematsko predavanje - Bezbednost dece i mladih na internetu - škola Kreativno pero

Obeležavanje Dana društvenih mreža u školi Kreativno pero. Predavanje za učenike osnovne škole od V do VIII razreda na temu Bezbednost dece i mladih na internetu.

  • Ponedeljak, 19.11.2018.
  • 14.00 - Predavanje za učenike osnovne škole od V do VIII razreda
  • 18.00 - Predavanje za roditelje učenika svih razreda