Да ли сте романтични? Које одлике романтизма препознајете на слици „Слобода предводи народ" Ежена Делакрое? У чему је разлика између грађанских и националних револуција? Који су главни мотиви песме „Анабел Ли" Едгара Алана Поа? Нека су од питања постављених у оквиру тематског дана Романтизам реализованог у II разреду гимназије 2. 10. 2018. Ученика/це су са главним карактеристикама романтизма и друштвено-политичким околностима у којима је настао овај књижевноуметнички правац упознали/е наставница ликовне културе Дуња Трутин, наставник историје Игор Кузмановић, наставница српског језика и књижевности Јелена Стефановић, а свој допринос дала је и наставница музичке културе Теодора Тапавички. Ученик/це су овакав начин рада проценили као користан и занимљив. Тематски и интердисциплинарни приступ настави обезбеђује успешније повезивање садржаја, лакше усвајање градива и интересантније часове. Тематском дану у школи Креативно перо су присуствовали/е оснивачице наше гимназије Горица Недељковић Богдановић и Александра Недељковић, директорка школе Гордана Кеџић, психолошкиња Снежана Опанковић и кординатор за стручно усавршавање Саша Гламочак.