Можда ми нисмо прави суперхероји. Можда нисмо прави глумци. Али јесмо хероји у нашем вртићу и нашој школи јер свако ради оно у чему је најбољи и једни другима смо подршка увек.

We are amazing, important, special, unique, kind, precious, loved. We are different, but we are inspiring others. Because, the future starts here in es Kreativno pero.