Upotreba IKT-a u nastavi sa decom ranog uzrasta, interaktivni radni listovi za razvoj logičko-matematičkog razmišljanja.