Bliskost sa knjigom razvija se na razne načine. Ovo je jedan od njih.

 25. 10. 2017. učenici/e od prvog do osmog razreda osnovne škole i od prvog do četvrtog razreda gimnazije posetili su Beogradski sajam knjiga. Ovo su fotografije koje su zabeležili naši trećaci.