Циљ тематске наставе је био упознавање географског положаја Србије, обележја државе Србије, рељефа и климе.

Ученици оба одељења четвртог разреда су школску годину почели тематском наставом Србија-део света. Циљ тематске наставе је био упознавање географског положаја Србије, обележја државе Србије, рељефа и климе. Током рада на теми ученици су упознали наставницу географије која је одржала један час географије и посетили су Музеј науке и технике. Крајњи продукт рада је тематска карта Србије која је изложена у холу зграде у Чакорској као резултат истраживачког рада.