Prihvatam i sledeće uslove konkurisanja:

Ovaj formular sam pročitao/la i samostalno popunio/la. Izjavljujem da su svi podaci koje sam dao/la tačni i potpuni. Izjavljujem da sam svestan/na da će ova prijava ući u proces pregleda i selekcije. Moji roditelji i ja nećemo protestvovati ukoliko ne budem izabran/a niti će se neko od nas mešati u proces pregleda prijava i izbora kandidata. Izjavljujem da neću tražiti nikakav poseban status ili privilegije osim onoga što je predviđeno i za sve učenike, izuzev ukoliko to ne bude bilo neophodno usled objektivnih okolnosti (zdravstveni problemi).