S ponosom i osećajem velikog zadovoljstva mogu predstaviti vaspitno-obrazovni sistema Kreativno pero.

Postali smo prepoznatljivi po kvalitetu našeg rada. Da li je to moguće u vaspitanju i obrazovanju? Mi u tome uspevamo, a roditelji i deca na to reaguju. Roditelji time što se opredeljuju za nas, a deca svojim srećnim odrastanjem, lepim ponašanjem i posebno svojim akademskim postignućima.

Naše prednosti su menadžment sa jasnom vizijom; posvećen vaspitački i nastavni kadar; izbalansiran odnos nastavnog programa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i internacionalnog Kembridž programa; načini rada koji u centar stavljaju misaonu aktivnost i kreativnost svakog deteta.

Kao psiholog znam da je presudno ko se bavi decom i zato smo izboru vaspitača i nastavnika posvetili posebnu pažnju. U Kreativnom peru stiču se vrline koje krase ličnost, primenljiva znanja i veštine važne za život.

Naša vrata su otvorena za sve koji veruju da je znanje moć.

Gordana Kedžić,
direktorka Vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno pero