Da biste saznali više o nama, pozivamo vas da nas posetite, da prisustvujete časovima i vannastavnim aktivnostima.

Mesto u privatnoj gimnaziji Kreativno Pero možete rezervisati tokom cele školske godine. Upis je u junu. Prilikom upisa potrebno je priložiti dokumentaciju o završenom prethodnom stupnju školovanja.

Sledeća dokumenta potrebna su za upis:

  • svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;

  • ​izvod iz matične knjige rođenih;

  • lekarsko uverenje;

  • dokaz o položenom završnom ispitu;

  • diplome ili drugi dokazi o rezultatima sa takmičenja.

Izbor učenika i učenica vrši se na osnovu:

  • uspeha u osnovnoj školi;

  • rezultata završnog ispita;

  • rezultata naših testova.
Rezervišite mesto u našoj gimnaziji!

Školarina u gimnaziji

Školarina obuhvata realizaciju nacionalnog i Kembridž programa, sve potrebne priručnike, kompletan pribor i nastavne materijale, a svaki učenik/ca ima svoj ormarić za odlaganje materijala.

Školarina se može platiti u celosti ili u ratama, što je regulisano ugovorom koji roditelj sklapa sa gimnazijom prilikom upisa.

Cena školarina prikazane su tabelarno.

Godišnja školarina za učenike/ce od prvog do četvrtog razreda sa odličnim uspehom iz osnovne škole.

Razred

Cena

I

7 500,00 €

II

7 500,00 €

III

7 500,00 €

IV

7 500,00 €

Godišnja školarina za učenike/ce od prvog do četvrtog razreda koji nisu postigli odličan uspeh.

Razred

Cena

I

9 500,00 €

II

9 500,00 €

III

9 500,00 €

IV

9 500,00 €