Ukoliko se profesionalno bavite sportom, muzikom, plesom, glumom ili iz nekih drugih razloga niste u mogućnosti da redovno pratite nastavu, privatna gimnazija Kreativno pero pravo je mesto za vas. Uz mogućnost da samostalno organizujete svoje slobodno vreme i pripremate ispite i pratite program, profesori gimnazije opšteg tipa pomoći će vam da savladate sve predviđene sadržaje. Po upisu se za svakog vanrednog učenika/cu kreira plan rada kojim se osim vremenske dinamike definišu svi potrebni zahtevi i ciljevi za datu školsku godinu. Podrška učenicima obezbeđuje se kroz angažovanje nastavnika mentora, učenje onlajn, konsultacije sa predmetnim nastavnicima i usmeravanje pedagoško-psihološke službe ustanove.

Osim dostupnih aplikacija i platformi za učenje na daljinu, učenicima/ama su dostupni multimedijalni materijali, dok se komunikacija sa profesorima odvija putem imejla, tokom organizovanih dopunskih časova, termina za konsultacije ili u skladu sa dogovorom.