U privatnoj gimnaziji Kreativno pero se primenjuje motivaciono ocenjivanje, čime se podstiče učenje i razvija unutrašnja motivacija koja je osnovni pokretač želje za saznavanjem. Uz korišćenje različitih metoda i tehnika praćenja, učenici i učenice, roditelji i nastavnici i nastavnice dobijaju informacije o postignuću i napredovanju, što omogućava individualizovani pristup i odgovarajuću podršku svakom detetu. Za praćenje napredovanje učenika i učenica koristi se i portfolio tako da roditelji imaju priliku da vide njihove radove i prate napredovanje svoga deteta. Takođe, Kembridž internacionalni sistem ispita predviđa internu i eksternu proveru znanja. To znači da stručnjaci Kembridž internacionalnog sistema pripremaju i ocenjuju eksterne testove u drugom i četvrtom razredu gimnazije iz matematike, prirodnih nauka i engleskog jezika, kao i francuskog ili nemačkog jezika,. 

Naš tim, sastavljen od psihološkinja i pedagoškinje, prati učenike i učenice, što podrazumeva testiranje i procenjivanje njihove kognitivne, socijalne, emocionalne i motoričke zrelosti kako bi se osigurali optimalni uslovi za razvijanje svih potencijala i pružila odgovarajuća podrška.

Roditelji mogu da prate napredovanje svoje dece tokom školske godine i uz pomoć pisanih izveštaja, koje dobijaju na kraju klasifikacionih perioda, na polugodištu i na kraju godine. U izveštajima se, osim akademskog napredovanja učenika i učenica, roditelji informišu i o svim aspektima razvoja, socijalizaciji, radnim navikama, interesovanjima i motivisanosti dece za rad.

Istraživanje mišljenja učenika i učenica o kvalitetu rada nastavnog osoblja i ustanove sprovodi se sa ciljem unapređenja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. Učenici i učenice naše gimnazije popunjavaju onlajn upitnike, a rezultati istraživanja koriste se prilikom pripreme strategija i razvoja programa obrazovanja i vaspitanja.