Прихватам и следеће услове конкурисања:

Овај формулар сам прочитао/ла и самостално попунио/ла. Изјављујем да су сви подаци које сам дао/ла тачни и потпуни. Изјављујем да сам свестан/на да ће ова пријава ући у процес прегледа и селекције. Моји родитељи и ја нећемо протествовати уколико не будем изабран/а нити ће се неко од нас мешати у процес прегледа пријава и избора кандидата. Изјављујем да нећу тражити никакав посебан статус или привилегије осим онога што је предвиђено и за све ученике, изузев уколико то не буде било неопходно услед објективних околности (здравствени проблеми).