Вештине за адолесценцију
Др Олга Хаџић и др Зоран Маричић, запослени у општој болници "MEDIGROUP" су направили заједничку презентацију која је садржала три целине: здрави стилови живота, замке дијета и репродуктивно здравље којом су ученицима гимназије "Креативно перо" приближили ове важне животне теме.