Veštine za adolescenciju
Dr Olga Hadžić i dr Zoran Maričić, zaposleni u opštoj bolnici "MEDIGROUP" su napravili zajedničku prezentaciju koja je sadržala tri celine: zdravi stilovi života, zamke dijeta i reproduktivno zdravlje kojom su učenicima gimnazije "Kreativno pero" približili ove važne životne teme.