Разматрајући приоритете за развој наше школе, припремили смо пројекат мобилност наставника и стручних сарадника „Европска искуства за квалитетну школу“ који је одобрила Фондација Темпус

Наш тим је похађао курс Еунеос организације “Образовање у Финској и Естонији - примери добре праксе”. Овај курс организује се у европским земљама које годинама показују изузетне резултате у области наставе и учења. Активности на курсу и планиране теме у потпуности одговарају Европском развојном плану наше установе, а очекујемо промене у стратешком планирању, нове технике и методе рада, унапређење тематске и пројектне наставе, већу употребу ИКТ-а и даље развијање система стручног усавршавања у установи.

Стечена искуства у пројекту мобилности делимо на локалном, националном и интернационалном нивоу путем наших друштвених мрежа, медија, стручних трибина и обука на којима смо представили искуства из пројекта мобилности и примере добре праксе.