Razmatrajući prioritete za razvoj naše škole, pripremili smo projekat mobilnost nastavnika i stručnih saradnika „Evropska iskustva za kvalitetnu školu“ koji je odobrila Fondacija Tempus

Naš tim je pohađao kurs Euneos organizacije “Obrazovanje u Finskoj i Estoniji - primeri dobre prakse”. Ovaj kurs organizuje se u evropskim zemljama koje godinama pokazuju izuzetne rezultate u oblasti nastave i učenja. Aktivnosti na kursu i planirane teme u potpunosti odgovaraju Evropskom razvojnom planu naše ustanove, a očekujemo promene u strateškom planiranju, nove tehnike i metode rada, unapređenje tematske i projektne nastave, veću upotrebu IKT-a i dalje razvijanje sistema stručnog usavršavanja u ustanovi.

Stečena iskustva u projektu mobilnosti delimo na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou putem naših društvenih mreža, medija, stručnih tribina i obuka na kojima smo predstavili iskustva iz projekta mobilnosti i primere dobre prakse.