Васпитачице у предшколској установи Креативно перо у петак путују у Лесковац на доделу награда на међународном фестивалу едукативног филма КРЕФ.

О филму Бојане Марковић:

https://www.youtube.com/watch?v=_iEMhUBcnRs


Одабиром једне чувене приче, „Џек и чаробни пасуљ“, у групи припремно-предшколског програма реализован је пројекат интегрисане наставе. Кроз разноврсне подстицајне активности деца су била у прилици да се баве различитим перспективама и стекну бројна искуства. Истраживачке и стваралачке активности, различити медији, амбијентално учење, примена ИКТ-а и активан рад на решавању постављених научних проблема и експериментисање само су неки од процеса кроз који су деца стекла аутентична искуства, примењивала стечена знања и сагледавала животне појаве у њиховој целовитости. Овај пројекат осмишљен је као интегрисан приступ настави, са циљем подстицања сарадње и увиђања значаја размена. Књижевно дело „Џек и чаробни пасуљ“ представљало је основу за истраживање нових облика рада, увођење иновативних дидактичких материјала и метода рада. У остварењу циља овог пројекта, развијању кључне компетенције „учити како се учи“, учествовали су наставници, васпитачице и други запослени из Предшколске установе „Креативно перо“, деца из групе Колибрићи и васпитачица Бојана Марковић, као координаторка пројекта.

Применом драмског метода и техником анализе књижевног дела „Прича по сликама“, деца су представила основне радње приче „Џек и чаробни пасуљ“. Потом су деца имала задатак да се присете кључних речи из приче. У празне квадратиће требало је да упишу слова која недостају, а затим да скенирају QR код и провере да ли су добро урадили задатак. За реализацију ове активности посебно је значајан дидактички материјал у виду листа пасуља на којем су представљени задаци и QR кодови, помоћу којег деца откривају решење. Посебно креирана друштвена игра имала је за циљ да деца, користећи претходна искуства, пролазе таблу, крећући се кроз поља одговарањем на питања. Контролну таблу деца су користила за проверу и праћење остварености циља ове активности и тако били у прилици да евалуирају заједнички рад. Са појмом алгоритам деца су се практично упознала садећи пасуљ у дворишту нашег вртића. Задатак је био да истраже како се сади пасуљ, пратећи дате и уз елиминацију непотребних кораке. Деца су испратила све предвиђене кораке и засадила пасуљ у башти вртића, о чему је остао траг и на паноима групе „Колибрићи”.

О филму Нине Бокан:

https://www.youtube.com/watch?v=D7--a-n0LRE&t=92s

 

Потрага за златом је организована у дворишту "Креативног пера", а основни циљ било је истраживање руда племенитих метала, у оквиру бављења народном приповетком "Чардак ни на небу ни на земљи". Деца су, уз подршку и усмерење одраслих, кроз различите акције истраживала процес откривања, испирања и вађења племенитих руда из земље. Да је свет око нас чудесно, неистражено место, показала су нам деца из групе "Пчелице" док су се упознавали са земљом из наше баште. Како настају руде, због чега су нам важне и како да их препознамо су питања на које су нам деца и васпитачица дали одговор.