Poštovani,

Sa velikim zadovolјstvom, Internacionalni klub poslovnih žena, Alfa Univerzitet i Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero, pozivaju vas da u svojstvu predavača/predavačice ili slušaoca/slušatelјke uzmete učešće na Petoj internacionalnoj konferenciji poslovnih žena. Konferencija će biti održana od 28. do 30. maja, u Orašcu, u Vili Aleksandar. http://www.aleksandarwellness.rs/


http://5thibcwbc.jimdo.com/5th-conference-belgrade/