Настава биологије за уценике V разреда у Топцидерском парку
Ученици петог разреда имали су наставу биологије у Топчидерском парку у среду 09.10. Наставна активност "Фитодетективи" обухватила је узимање отиска стабла и листа, откривање назива врсте коришћењем кључа и мапирање врста у парку.