Интегртивни приступ наставе Математике, Ликовне културе и Света око нас.