U okviru projektnih aktivnosti koje se ostvaruju na nivou VOS Kreativno pero, članice tima koje su učestovalne na mobilnosti u Finskoj i Estoniji organizovale su radionicu kao jednu od diseminacionih aktivnosti. Predstavljeni su digitalni alati pomoću kojih se planira i podržava proces učenja.