Škola kuvanja za najmlađe uskoro u ponudi Kreativnog pera plus.